ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม - เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๑

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม

ประวัติความเป็นมา

เป้าหมายของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขามมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชนเมืองและชนบท ให้รู้จักพึ่งพิงตนเอง  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากปัจจัยภายนอก เช่น กระแสบริโภคนิยมที่ไม่คำนึงถึงกำลังทรัพย์ตนเอง ให้ชุมชนสามารถดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติแวดล้อม รู้จักการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแนวทางไปใช้ปฏิบัติได้เหมาะสมตามภูมินิเวศและสภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่นของสถานที่

เป็นศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีแปลงปลูกผักเกษตรอินทรีย์  ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มกษ.900 เล่ม1-2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัสรับรอง TAS 54312 ประเภทรับรองแหล่งผลิต และผลิตแปรรูปน้ำฟักข้าว

โปรแกรม One Day Trip

– ช่วงเช้า เดินทางออกจากจังหวัดกาญจนบุรี

สักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำฟักข้าว

พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม

– ช่วงบ่าย ศึกษาดูแหล่งเรียนรู้การเกษตร ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม

เที่ยวชมสะพานข้ามแม่นำแควและสักการะเจ้าแม่กวนอิม

เดินทางกลับ

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายต่อคน / หมู่คณะ

ค่าใช้จ่ายต่อคน 500 รับ 20 คนขึ้นไป

เมนูอาหารวิถีเกษตร

แกงส้มฟักข้าวกุ้งสด

ผัดไท ( ใสวัฒนา)

ยำผักกูดกุ้งสด

น้ำพริก-ผักอินทรีย์

คุณประโยชน์ของส่วนประกอบอาหาร

คุณประโยชน์ของส่วนประกอบอาหาร เช่น ผักที่ใช้ในการประกอบอาหารแต่ละชนิดช่วย บำรุงสุขภาพด้านใดบ้าง

ยอดฟักข้าว มีประโยชน์ ใช้ปรุงเป็นยาเขียว ใช้ถอนพิษ ดับพิษทุกชนิด ตำพอกแก้ปวดหลัง

ผักกูด ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ (ใบ)

ผักกูดอุดมไปด้วยธาตุเหล็กและเบตาแคโรทีน การรับประทานผักกูดร่วมกับเนื้อสัตว์จะช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และยังช่วยบำรุงร่างกายอีกด้วย (ใบ)ใบผักกูดนำมาต้มเป็นน้ำดื่ม ช่วยแก้ไข้ตัวร้อน

ทำให้ร่างกายปรับสภาพอุณหภูมิให้เข้ากับฤดูได้

ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเม็ดเลือด (ใบ)

ช่วยบำรุงโลหิต เนื่องจากผักกูดเป็นผักที่มีธาตุเหล็กมากที่สุดเป็นอันดับ 1 (ใบ)

ช่วยแก้โรคโลหิตจาง ช่วยบำรุงสายตา (ใบ)ช่วยลดความดันโลหิตสูง (ใบ)

ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันได้ (ใบ)

ผักกูดเป็นผักที่มีเส้นใยอาหารสูงมาก จึงช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างดี (ใบ)

ช่วยขับปัสสาวะ (ใบ)ช่วยแก้พิษอักเสบ (ใบ)

ผลิตภัณฑ์สินค้า

น้ำฟักข้าว

ราคาน้ำฟักข้าว ขายปลีกขวดละ 35 บาท ขายส่งขวดละ 30 บาท

สรรพคุณทางยาไทยของฟักข้าว

ฟักข้าวได้ถูกใช้เป็นองค์ประกอบของยามาแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็นยาพื้นบ้านในตำหรับยาจีนหรือยาไทย

ใบฟักข้าว ใช้ปรุงเป็นยาเขียว ใช้ถอนพิษ ดับพิษทุกชนิด ตำพอกแก้ปวดหลัง

เมล็ดฟักข้าว ใช้บำรุงปอด แก้ท่อน้ำดีอุดตัน และแก้วัณโรค

รากฟักข้าว ใช้ต้มน้ำดื่มหรือตากแห้ง บดเป็นผงแล้วปั้นรับประทาน จะช่วยขับเสมหะ ดับพิษไข้หรือใช้รากแช่น้ำแก้ผมร่วงและรักษาเหา

ปัจจุบันคณะวิจัยของภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิจัยพบว่าเมล็ดของฟักข้าวประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิดและมีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่หลากหลาย เช่น มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง พบว่าโปรตีนจากเมล็ดของฟักข้าวซึ่งได้แก่ cochinin A และ cochinin B มีคุณสมบัติยับยั้งการสร้างโปรตีนภายในเซลล์โดยเฉพาะเซลล์มะเร็ง โปรตีนในเมล็ดฟักข้าวมีคุณสมบัติที่เรียกว่ายับยั้งการทำงานของไรโบโซม (Ribosome-inactivating proteins) ทำให้ไม่เกิดการสังเคราะห์ของโปรตีนภายในเซลล์ ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งและเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส ได้ทำการจดสิทธิบัตรของโปรตีนในเมล็ดฟักข้าวไว้แล้ว และได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารในระดับนานาชาติ

ผลของฟักข้าวรวมถึงเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดที่มีสีแดงสดมีคุณค่าทางโภชนาสูงผลฟักข้าวประกอบด้วย สารเบตาแคโรทีนสูงมาก มากกว่าแครอทถึง 10 เท่า นอกจากนี้ผลของฟักข้าวยังอุดมไปด้วยสารไลโคปีน และกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง มีการสกัดเอาสารสำคัญเหล่านี้เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำเครื่องสำอางสำหรับใช้บนใบหน้า เพื่อชะลอความเหี่ยวย่นบนใบหน้า เนื่องจากสารสำคัญเหล่านี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง

มีการใช้ประโยชน์ด้านคุณค่าทางโภชนาการของผลฟักข้าวในหลายประเทศในเอเชีย ที่ชัดเจนที่สุดได้แก่ในประเทศเวียดนาม ซึ่งคนเวียดนามได้ใช้ฟักข้าวเป็นองค์ประกอบในอาหารพื้นบ้านหลายชนิด เนื่องจากสีแดงที่สดใสของฟักข้าวและคุณค่าทางอาหาร นอกจากนี้นักวิจัยชาวเวียดนามได้ผสมเนื้อฟักข้าวลงในข้าวเพื่อให้เด็กนักเรียนชนบทที่ขาดวิตามินเอได้ทาน ผลการวิจัยพบว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้หายจากอาการขาดวิตามินเออย่างน่าพึงพอใจ

ช่องทางการติดต่อ

นางทิวาพร ศรีวรกุล 0818572500

นางสาวนัชชา ประทีป 0863981985

Facebook ทิวาพร เกษตรอินทรีย์กาญจน์

แผนที่
Please follow and like us:
0

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *