วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น - เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๑

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น

ประวัติความเป็นมา

เกาะลัดอีแท่นเริ่มดำเนินการในการจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2556 โดยนายมนูญ สร้อยพลอย  อดีตนายอำเภอสามพราน ปี 2556 ปัจจุบันเกษียณจากการเป็นราชการแล้ว ซึ่งได้เล็งเห็นถึงทรัพยากรในพื้นที่ ที่เปี่ยมไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่อยากมากมาย เช่นวัฒนธรรม ,ประเพณี และ สถาปัตยกรรม      วัดไร่ขิง (วัดเก่าแก่ มีองค์หลวงพ่อที่มีความศักดิ์สิทธ์และเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนทุกสารทิศ วัดท่าพูด(มีพระจุฬามณี และ พิพิธภัณฑ์วัดท่าพูดที่ทรงคุณค่าทางโบราณอายุกว่าหลายร้อยปี)  วัดทรงคะนอง(เป็นวัดเก่าแก่ ที่ปัจจุบันอายุกว่า 303 ปี และมีความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโป๋หลุย  รวมถึงมีความมหัศจรรย์ของสถานที่ การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ของต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง รวมถึงมีผลผลิตทางเกษตรที่ได้รับความนิยมที่ขึ้นชื่อและดังไปทั่วโลก คือ ส้มโอ และผลผลิตทางการเกษตรที่เน้นการดูแลด้วยระบบอินทรีย์ ร่วมถึงเกษตรปลอดภัยเอาใจคนรักสุขภาพและรักครอบครัว จึงมีการหารือกันกับชุมชนทุกภาคส่วน ว่าจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งส่งต่อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ถึงตรงยังมือผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว โดยเป็นการรวมตัวของชุมชน 4 ตำบล ต.ไร่ขิง ต.บางเตย ต.ทรงคนอง และ ต.ท่าตลาด โดยมีเนื้อที่ กว่า 8,000 ไร่ เป็นระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร จากการเริ่มต้นในปี 2556 ในปี 2557 สมาชิกได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะลัดอีแท่น ในวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยมีสมาชิกทั้งสิ้น 65 ราย และมีการระดมทุนโดยมีเงินตั้งต้นที่ 200,000 บาท เมื่อเกาะลัดอีแท่นมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในชุมชนเกิดขึ้น ได้มีรถรางนำเที่ยวจากวัดไร่ขิงรับนักท่องเที่ยว วิ่งรถชมบรรยากาศรอบเกาะใช้เวลาไปกลับ ประมาณ 1 ชม. ค่าบริการคนละ 60 บาททุกๆวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  อีกทั้งปัจจุบันยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานกันเป็นหมู่คณะในวันจันทร์-ศุกร์ โดยภายในเกาะลัดอีแท่นมีจุดจอดรถรางนำเที่ยวทั้งหมด 4 จุดหลัก และ 2 จุดเครือข่าย เปิดบริการในวันทำการทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดสำคัญต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่นของสถานที่
 1. พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อ (จุดหลัก)

(พิพิธภัณฑ์บ้านปู่พนม) เป็นสถานที่ที่รวบรวมของเครื่องใช้อันเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในเกาะลัดอีแท่น ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บางส่วนได้รับมอบจากญาติสนิท หรือกลุ่มเพื่อนที่รู้ว่าปู่พนมเป็นคนที่เก็บสะสมสิ่งของเหล่านี้ และจัดแสดงเพื่อเป็นความรู้ต่อคนรุ่นหลังต่อไป พิพิธภัณฑ์ฯแห่งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น เพราะก่อนหน้าที่ พิพิธภัณฑ์ฯแห่งนี้เป็นที่สะสมของเก่าของคุณพนม พอเกิดเป็นการท่องเที่ยวฯจึงเป็นจุดสานฝันตามวัตถุประสงค์ของคุณพนม ถึงแหมจะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วสถานที่แห่งยังคงความเป็นวิถีชีวิต แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ และตัวตนของชุมชนประกอบกับคุณพนม ศรีสนิท ก็เป็นปราชญ์ในชุมชน เป็นผู้รู้และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างครบถ้วน ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นการแสดงถึงความเป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ว่าสมัยก่อน 30-50 ปีที่แล้ว พวกท่านเรานั้นดำรงชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร่ ภายในฯ จะมีของโบราณที่แสดงถึงการดำรงชีพแบ่งกาลเวลา เป็น 3 ช่วงวัย คือ วัยบรรพบุรุษคุณพนม   วัยคุณพนม  และวัยปัจจุบัน ภายในมีการเก็บรวบรวม ตะเกียงรุ่นต่างๆ รวมถึงหมอตาล ของที่ต้องใช้เวลาในการงมหา ในแม่น้ำนครชัยศรี หรือแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดท่าพูด และหลังคาโบสถ์วัดไร่ขิงและไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ตำรายา อันเป็นที่มาของชุมชนคลองผีเสื้อ และการรักษา ของหมอสวน หรือก๋งสวน โพธิ์แดง ผู้เป็นตำนานหมอชาวบ้าน

 1. สวนส้มโอคูณรัตนา (จุดหลัก)

เป็นสวนส้มที่แข็งแกร่ง ที่สามารถรอดผ่านพ้นวิกฤติอุทกภัย ปี 2554 และยังคงความเป็นราชาแห่งสวนส้มโอที่ยังคงให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องที่เต็มไปด้วยคุณภาพของรสชาติส้มโอพันธ์ดี และของขึ้นชื่อในพื้นอีกอย่างที่พลาดไม่ได้ คือ ขนุนเหลืองบางเตย นางเอกดาวเด่นของสวน สวนส้มโอคูณรัตนา อยู่ในความดูแล ของผู้ชายมาดเทห์ เก๋ไก๋ไฉไลท์ กับผู้ใหญ่ณรงค์ฤทธิ์  โถค้า ผู้รับช่วงต่อจากรุ่นสู่รุ่น กับคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่จะพัฒนาสายพันธ์ของผลผลิตในสวน

 1. วัดทรงคนอง (จุดหลัก)

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นวัดที่ถูกสร้างในปลายอยุทยา  พ.ศ.2256 ปัจจุบันอายุกว่า 305 ปี วัดทรงคนองเรียกขานตามชื่อของหมู่บ้าน เพราะพื้นที่มีศาลเจ้าสำคัญ ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี รวมถึงมีการทรงเจ้าทุกปี เจ้าจะคึกคะนองประลองฤทธิ์ต่างๆกัน จึงเป็นที่มาของชื่อว่าทรงคนอง (ทรง-คน-อง) เป็นภาษาเขียน ภายในมีสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุทธยาที่ควรค่าแก่การศึกษา โดยจุดเด่นของวัดนี้คือ หลวงพ่อโป๋หลุยพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ศักดิ์สิทธ์ ที่มักมีคนมากราบไหว้ขอพร เก๋งจีนเดิมที่เก็บอัฐิของคนในยุคสมัยนั้นๆ ซากอิฐมอญฐานเรือสำเภาโบราณบริเวณใต้ต้นโพธิ์ ในอดีตได้มีการนำเรือสำเภาค้าขายมาตั้งบริเวณนี้ อันเป็นเครื่องแสดงว่าบริเวณนี้มีการค้าขายที่คับคั่งปัจจุบัน ในหน้าโบสถ์วัดทรงคะนองมีกลุ่มแม่บ้านในชุมชนได้นำดอกไม้ธูปเทียรมาบริการให้นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน และยังมีผลิตภัณฑ์ ชุมชนต่างเช่น แชมพู สบู่ สมุนไพร น้ำสมุนไพร เปลือกส้มโอเชื่อม อันเป็นการแปรรูปผลผลิตอันเลื่องชื่อของเกาะลัดอีแท่น

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณลัดเกล้า มีกุล และคุณลือชัย มีกุล 0914952555  0894496555

 1. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกพืชระบบอินทรีย์ (จุดหลัก)

เป็นที่ปลูกพืชในระบบอินทรีย์และมี ผลผลิตที่ขึ้นชื่อของเกาะคือ ข้าวไรซ์เบอรี่ โดยมีคุณประกิต สุนประชา เป็นผู้ที่ดำเนินการอยู่ หลังจากที่คุณประกิตได้เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์สวนสามพราน และได้ดำเนินการปลูกข้าวในระบบอินทรีย์ มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นาแห่งนี้ได้รับมาตรฐานในระดับIFOAM(International Federation of Organic Agriculture Movements ) ปัจจุบันนาข้าวแห่งนี้มีการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานอย่างต่อเนื่องและมีร้านค้าชุมชนในรูปแบบเรือนไม้ไผ่ตั้งอยู่ ริมบ่อปลา ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชม และกลุ่มศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณประกิต  สุนประชา0894411414

 1. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (จุดเครือข่าย)

เป็นพื้นที่ของประธานชุมชนคลองผีเสื้อที่สนใจในเรื่องพลังงานทดแทน โดยได้รวมกลุ่มกับผู้คนในชุมชนและผู้ที่สนใจในด้านนี้เข้าด้วยกัน และใช้พื้นที่บ้านของคุณปุณณภา วิเศษสรกานต์ เป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน และได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงรัช กาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เรียนรู้ โดยมีการเลี้ยงไก่ เป็ดไว้บริโภคไข่เองในครัวเรือน และพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบโซล่าเซลล์ การเผาถ่านหุงต้ม และเปิดให้กลุ่มผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานได้ โดยมีการติดต่อประสานงานเข้ามาก่อน เนื่องจากยังไม่ได้เปิดประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์เหมือนดัง 4 จุดหลัก

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณปุณณภา วิเศษสรกานต์ 0922178969

 1. บ้านสวน นวเศรษฐ (จุดเครือข่าย)

เริ่มต้นจากบ้านอยู่อาศัยของคนในชุมชนที่มีความสนใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าจะพัฒนาบ้านตัวเองให้เป็น knowledge center พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ที่ไม่จำกัดสถานที่และเรื่องราว

เนื่องจากปัจจุบันเมืองมีการขยายตัวออกมาในพื้นที่ชนบทเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆเริ่มหายสาบสูญไปเช่น ต้นคลักหรือต้นโกงกาง ที่ในอดีตมีขึ้นตามริมคลองเป็นจำนวนมาก ต้นหญ้างวงช้างที่มีขึ้นเป็นจำนวนมากริมคลองจนเป็นที่มาของชุมชนคลองผีเสื้อ เนื่องจากต้นหญ้าชนิดนี้ดึงดูดผีเสื้อมาจำนวมมาก และพืชพันธุ์พื้นถิ่นที่มีอย่างมากมายในอดีตและกำลังเลือนหายไปตามการขยายตัวของเมืองอีกมากมายเช่น ลำพู ตีนเป็ด จิกน้ำ ชมพู่สาแหรก มะม่วงตับเป็ด ปัจจุบันบ้านสวน นวเศรษฐ ใช้พื้นที่สนามหญ้าริมแม่น้ำเป็นที่เรียนรู้สำหรับผู้สนใจ โดยมีกลุ่มเข้าร่วมคือนักปั่นจักรยานเข้ามาศึกษาเรียนรู้เป็นระยะๆ ทุกวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆ อีกทั้งยังมีบ้านพักไว้บริการ 1 หลังใหญ่โดยมีชื่อว่า

M@Di (มาดิ่) โฮมสเตย์ สำหรับคนที่สนใจมาพักแรมและปั่นจักรยานด้วย

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณเอกวิทย์ นวเศรษฐ 0815877387

โปรแกรม One Day Trip

เวลา 09.45 น. – 10.00 น. นมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง

เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ชมจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะลัดอีแท่น  4 จุด

จุดที่ 1 ชมพิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตร โดย นายพนม  ศรีสนิท

จุดที่ 2  ชมสวนส้มโอสายพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้ง โดย นายณรงค์ฤทธิ์  โถค้า

จุดที่ 3  นมัสการหลวงพ่อโป๋หลุย  วัดทรงคนอง

จุดที่ 4  เรียนรู้ระบบการปลูกพืชอินทรีย์ โดย นายประกิต  สุนประชา

เวลา 12.00 น. – 14.00 น. เที่ยวชมตลาดริมน้ำดอนหวาย เพื่อรับประทาน

อาหารเที่ยงและเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากของที่ระลึก

เวลา 14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

การให้บริการสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
 1. บริการรถรางชมวิว
 2. จักรยานที่ใช้ในการปั่น (จองล่วงหน้า)
 3. ทานส้มโออินทรีย์สดๆจากสวน (จองล่วงหน้า)
 4. น้ำมะพร้าวสดๆให้ดื่ม (จองล่วงหน้า)
 5. ทานผลไม้ตามฤดูกาล (จองล่วงหน้า)
ราคาสถานที่พัก (หากมีการค้างแรม)

ค่าใช้จ่ายต่อคน / หมู่คณะ

ค่ารถรางชมวิว 4 จุดหลัก 60 บาท

ค่าเรือนำเที่ยวไป- กลับ ตลาดน้ำดอนหวาย 60 บาท

เมนูอาหารวิถีเกษตร
 • เปลือกส้มโอเชื่อม
 • ไอศกรีมข้าวไรซเบอร์รี่

ผลิตภัณฑ์สินค้า
 • ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์
 • ส้มโอ
 • แชมพู/ครีมนวดสมุนไพรมะกรูด
 • กล้วยกรอบ,กล้วยตาก
 • เปลือกส้มโอเชื่อม
 • น้ำพริกครัวคะนอง
 • ,ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่, สบู่ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ไอศกรีมส้มโอ

เปลือกส้มโอเชื่อม กล่องเล็ก……50……..บาท

ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่ ราคาถ้วยละ 20 บาท

ช่องทางการติดต่อ

นายเอกวิทย์   นวเศรษฐ 081-5877387

นางสาวภูณิศา   นาคทับทิม 086-3593844

รายละเอียดการเดินทาง

แผนที่

 

 

Please follow and like us:
0

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *