วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตำบลห้วยม่วง - เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๑

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตำบลห้วยม่วง

ประวัติความเป็นมา

“ชุมชนห้วยม่วง” จากข้อสันนิษฐานและจากการสอบถามจากผู้ที่มีอายุถ่ายทอดกันมา ถึงสาเหตุของการตั้งชื่อได้ความว่า ทางทิศตะวันออกของวัดนั้นมีลำห้วยอยู่ ซึ่งชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากลำห้วยนี้ และอีกประการหนึ่งในทั่วบริเวณแห่งนี้มีต้นมะม่วงอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า ห้วยม่วง

ท่องเที่ยว นากุ้งห้วยม่วง เริ่มดำเนินการในปลายปี 2560 โดยต่อยอดผลการดำเนินโครงการตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (9101) จนได้รับการตัดสิน ชนะเลิศที่1 ของประเทศ ด้านประมง และต่อมาสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตำบลห้วยม่วง ได้ไปศึกษาดูงานที่ส่วนราชการเป็นผู้นำไปศึกษาดูงานที่บ้านนาตั้นจั่น จังหวัดสุโขทัย เมื่อกลับมาสมาชิกได้มีการร่วมกันประชุมกับประชาชน และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยง ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมผสมผสานเข้ากับกิจกรรมด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายในพื้นที่ตำบลห้วยม่วง คือ วัดห้วยม่วง วิถีชีวิตลาวญวน และลาวคั่ง ลาวโซ่ง ไท และจีน การทอผ้าโบราณ การทำนา การปลูกผักผักอินทรีย์  การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำสวนกล้วย การเลี้ยงกุ้ง และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้เรียนรู้ สัมผัส วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ บอกเล่าเรื่องราวความเป็น “ชุมชนห้วยม่วง”

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่นของสถานที่

การท่องนากุ้งห้วยม่วง โดยหลักแล้ว เพื่อให้ทราบ ความเป็นมาในชุมชน และเห็นบรรยากาศ วิถีชีวิต ต่างๆในชุมชน และบ่อกุ้งละลานตา แนวความคิด แต่ละฐาน

โปรแกรม One Day Trip
 1. โปรแกรมแบบ ๒ วัน ๑ คืน

วันแรก

เวลา 09.00 น. – 09.20 น. นมัสการหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดห้วยม่วง

เวลา 09.20 น. – 10.30 น. ลานวัฒนธรรมชุมชน

– ดื่มน้ำสมุนไพร

– สู่ขวัญนักท่องเที่ยว

– ชมผ้าโบราณ

– เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

เวลา 10.30 น. – 12.00 น. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทลาวครั่ง

 • เรียนรู้การทำปลาแดดเดียว
 • เรียนรู้การทำจักสานพื้นบ้าน

เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

 • เมนูพื้นบ้าน

เวลา 13.00 น. – 14.30 น. สวนผักอินทรีย์บ้านคลองไทร

 • เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์
 • ชิมสลัดผักเพื่อสุขภาพ

เวลา 14.30 น. – 16.00 น. ผ้าทอโบราณไทยลาวยวน

 • เรียนรู้วิธีการทอผ้าแบบโบราณ

เวลา 16.00 น. – 20.00 น. โฮมสเตย์ชุมชนห้วยม่วง

 • ชมบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนยามเย็น
 • รับประทานอาหารเย็น
 • สานสัมพันธ์ชุมชน

เวลา 20.00 น. – 21.00 น. บ่อกุ้งห้วยม่วง

 • การเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจ
 • ชมบรรยากาศการจับกุ้งยามค่ำคืน

เวลา 21.00 น. – 06.00 น. เข้าที่พักการโฮมสเตย์ชุมชนห้วยม่วง

วันที่ 2

เวลา 06.00 น. – 8.00 น. โฮมสเตย์ชุมชนห้วยม่วง

 • ตักบาตรเช้า
 • รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 น. – 09.00 น. สวนกล้วยลุงแหวง

 • ชมสวนกล้วยมุมสูง
 • เรียนรู้การทำสวนกล้วย

เวลา 09.00 น. – 10.30 น. เกษตรทฤษฎีใหม่

 • การทำเกษตรทฤษฏีใหม่
 • เรียนรู้การทำเกษตรพอพียง

เวลา 10.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายต่อคน / หมู่คณะ

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ราคา 780 บาท ไม่รวมค่าอาหาร และค่าที่พัก

ราคาอาหารต่อคน 150 บาท ต่อมื้อ (เมนูพื้นบ้าน)

ราคาที่พักต่อคน 300 บาท  ต่อ 1 คืน พร้อมของตักบาตรเช้า

เมนูอาหารวิถีเกษตร

กุ้งก้ามกรามเผา

 • ประวัติความเป็นมา

– เป็นสัตว์น้ำที่เกษตรกรในพื้นที่เลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจและเลี้ยงกันทั่วทุกหย่อมหญ้าเปรียบเสมือนวิถีชีวิตของคนห้วยม่วง ฉะนั้นกุ้งก้ามกรามเผาเป็นเมนูที่จะหาขาดไม่ได้ถ้ามาในชุมชนห้วยม่วงพร้อมน้ำจิ้มแสนเลิศรส

ผลิตภัณฑ์สินค้า
 • กะปิกุ้ง
 • กุ้งแห้ง
 • ผักสลัด
 • กะปิเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นอาหารที่ทำมาจากกุ้งฝอยที่ได้จากการจับในบ่อเลี้ยง

กุ้งก้ามกราม โดยกระบวนการผลิตจะนำภูมปัญญาท้องถิ่นที่สืบมาจากรุ่นสู่รุ่น

-กุ้งแห้ง  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำกุ้งที่ได้จาการจับจากการจับกุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามจัดจำหน่ายและเมื่อมีกุ้งที่ไม่ได้ขนาดหรือตกไซส์ก็นำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการนำมาตากแดดและผลิตจำหน่ายในรูปแบบของกุ้งแห้ง

– ผักสลัดเป็นผักที่เกิดจากการผลิตโดยปลอดสารพิษโดยปลูกอยู่ในโรงเรือนพลาสติกจำนวน 20 กว่าโรง และเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูง

 • ราคาของผลิตภัณฑ์ (ขายปลีก/ขายส่ง)

กะปิ  ราคากระปุกละ 50 บาท
กุ้งแห้ง ราคาถุงละ  150  บาท
กะปิ+กุ้งแห้ง  เซ็ทละ 200 บาท
ผักสลัด  ถุงกิโลละ 100 บาท

ช่องทางการติดต่อ

นายศุภักษร  มีคลองแบ่ง
นายสุวิทย์  มีคลองแบ่ง
นางสาวเสาวณีย์  ประจิม
เบอร์โทร 081-1918171, 081-8199064

แผนที่
Please follow and like us:
0

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *