พ่อสร้าง ลูกสาน - เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๑

พ่อสร้าง ลูกสาน

ประวัติความเป็นมา

กสิกรรมธรรมชาติ (พ่อสร้าง ลูกสาน)โพธารามเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาราบ ตำบลเตาปูนอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีทำงานอยู่ภายใต้สังกัดในเครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

เริ่มจากการจัดตั้งกลุ่มในปี 2548 โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโพธารามที่มีปัญหาเรื่อง การประกอบอาชีพ หนี้สิน ที่ทำกิน จึงรวมตัวกันขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรโดยใช้ชื่อว่า องค์กรเกษตรกร “คนรุ่นใหม่ด้วยวิถีแห่งภูมิปัญญาไทย” ในหน่วยงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อภาระกิจปกป้องที่ดินทำกิน ฟื้นฟูอาชีพและทักษะเกษตรกร  โดยมีนางสำเนียง  ฮวดลิ้ม เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มและเป็นประธานกลุ่มด้วย

ในปี 2550 ได้เข้าร่วมเครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในปี 2552 ได้ดำเนินงานร่วมกับกลุ่มกรีนพีซ เซ้าท์อีส เอเชีย ในภารกิจปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจาก จีเอ็มโอ ด้วยการสร้างแปลงนาพื้นที่ 10 ไร่ให้เป็นศิลปบนนาข้าว

ในปี 2553 ได้รับการจัดตั้งจากนายอำเภอโพธาราม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม เพื่อให้เป็นต้นแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ลงมาปฏิบัติในพื้นที่

ในปี 2553 เริ่มกิจกรรมอบรมเกษตรกร และค่ายเรียนรู้ของเยาวชนนักเรียนทุกระดับชั้น  ในศูนย์เรียนรู้ฝึกอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร กู้วิกฤตชาติด้วยศาสตร์ พระราชา  จนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 49 รุ่น

ในปี 2553 ประธานกลุ่มนางสำเนียง  ฮวดลิ้ม ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนเกษตรกรชาวนาใน ภาคพื้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินทางยังสหภาพยุโรป ที่ตึกอียู กับกลุ่มกรีนพีซโลกด้วยการ ยื่นหนังสือให้กับสหภาพยุโรปหรือ อียู เพื่อขอให้สหภาพยุโรปร่วมมือกับเกษตรกรปกป้อง พันธุกรรมพื้นเมืองให้รอดพ้นจากการตัดแต่ง พันธุกรรม จีเอ็มโอ

ในปี 2554 ประธานกลุ่มได้รับโอกาสเข้าเฝ้าองค์โสมเสาวลีฯ เพื่อรับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติสาขาแม่ผู้เป็นเกษตรกร ที่สวนอัมพร / กิจกรรมปฏิบัติการตอบแทนคุณแผ่นดินเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดยเดช เนื่องในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษามหาราชาและราชินี

ในปี 2555 นางสำเนียง ฮวดลิ้มและกลุ่ม พ่อสร้าง ลูกสาน ถวายข้าวหอมมะลิอินทรีย์กับสมเด็จพระเทพฯโครงการของรัชกาลที่๙ กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับชาวบ้าน / นักเรียนนักศึกษา / ชมรมผู้สูงอายุ / ทีมปั่นจักรยานและผู้ที่สนใจเพื่อน้อมถวายข้าวแด่พระเจ้าแผ่นดิน

ในปี 2556 นางสำเนียง  ฮวดลิ้มเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ และเข้ารับวุฒิบัตรเกษตรกรดีเด่นในกิจกรรมถวายข้าวและอนุรักษ์พันธุ์กรรมข้าวไทย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่นของสถานที่

– กิจกรรมที่แสดงการแปรรูปข้าวให้เป็นเส้นขนมจีน และ เส้นก๊วยเตี๋ยวแบบดั่งเดิม

– กิจกรรมการเรียนรู้และอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง

– กิจกรรมการจัดการพื้นที่ในแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ผสมผสาน

– กิจกรรมการเพาะปลูกข้าวแบบธรรมชาติ

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

เมนูอาหารวิถีเกษตร

ขนมจีนแบรนด์ “เส้นคุณย่า” ขนมจีนแป้งหมักสูตรโบราณไม่เจือสารกันบูด เส้นสุขภาพเช่น เส้นดำจากชาโคล / เส้นเขียวจากย่านาง / เส้นสีส้มจากแครอท / เส้นสีม่วงจากอัญชัน เส้นสีเหลืองจากฝักทองพร้อมกับน้ำประกอบรสหลายชนิดแบบโบราณ เน้นความปลอดภัยไม่ใส่ผงชูรส ผักเครื่องเคียงเป็นผักออแกนิคที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ในพื้นที่

ช่องทางการติดต่อ

นายกฤษณะ   ฮวดลิ้ม

โทร.    091 – 7438906  / 088 – 2667849  /  089 – 5111604

Email krissana1711@Gmail.com

Line (แอดไอดี)      Ti.27

Facebook  ศูนย์ฯกสิกรรมธรรมชาติ โพธาราม  หรือ  เพจกสิกรรมธรรมชาติ โพธาราม

แผนที่

 

Please follow and like us:
0