ข่าวสาร Archives - เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๑

ข่าวสาร

นายก ฯ ลงพื้นที่การเกษตรนครปฐม คิกออฟไทยนิยม….

นายก ฯ ลงพื้นที่การเกษตรนครปฐม คิกออฟไทยนิยม….

การลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันนี้ เริ่มที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี โดยเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร การเลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง จากนั้นได้ชมแปลงนาสาธิต พร้อมกับทดลองทำนาโยน

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จัดงานมหกรรมการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีเกษตร ทวารวรดี 2018

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จัดงานมหกรรมการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีเกษตร ทวารวรดี 2018

นายสุพจน์  ยศสิงห์คำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมท่องเที่ยว  วิถีไทย วิถีเกษตร ทวารวดี 61” โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1